Pojava mikotoksina u kukuruzu se može spriječiti

Upute za proizvođače: Zbog suše i velike vlage u regiji ponovo prijetnja od mikotoksina

Agrovijesti
Kukuruz Fotografija: Thinkstock
Zbog dugotrajne suše, a kasnije i kišnog razdoblja zemljama regije ponovo prijeti pojava mikotoksina u kukuruzu i hrani za životinje. Iz tog je razloga Ministarstvo poljoprivrede Srbije svojim proizvođačima predložilo set mjera kojih se moraju pridržavati proizvođači i skladištari s ciljem spriječavanja biosinteze mikotoksina u kukuruzu.

Uvjeti tijekom vegetacijske sezone 2017. godine bili su povoljni za stvaranje infekcije gljivicama koje mogu u povoljnim uvjetima skladištenja sintetizirati u opasne mikotoksine. Komisija za ocjenu stanja usjeva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, predložila je zato set preventivnih i drugih mjera kojih se moraju pridržavati proizvođači i skladištari kukuruza s ciljem sprječavanja biosinteze aflatoksina i drugih mikotoksina u zrnu kukuruza roda 2017. godine.

PREPORUKE ZA PROIZVOĐAČE O NAČINU PREGLEDA U POLjU, PREVENTIVNIM MJERAMA I ČUVANjU KUKURUZA U KLIPU ILI ZRNU 

 Preventivne mjere u polju (važe za male i velike proizvođače)

Vizualni preglede u polju treba obavljati na svakih tjedan dana pregledom klipova sa 100 biljaka. Ukoliko postoji više od 10% klipova sa simptomima truleži to polje treba što prije obrati i osušiti zrno na manje od 14% vlage. Prije berbe redovno pratiti i sadržaj vlage u zrnu, ukoliko postoje uvjeti za brzo sušenje zrna (do 48 sati) kukuruz brati sa 23% vlage. Ukoliko ne postoje takvi uvjeti, treba pričekati da vlaga padne na 14% pod uvjetima da nije došlo do pojave intenzivnh simptoma. 
 

Berba - Kombajn namjestiti tako da pravi što manja oštećenja. Ukoliko je berba ručna, uklanjati klipove sa simptomima. U najvećem broju slučajeva ranija berba znači i manju koncentraciju mikotoksina. 

Sušenje zrna (važi za male i velike proizvođače) Nakon berbe potrebno je u što kraćem roku smanjiti sadržaj vlage u zrnu da bi se zaustavio razvoj gljivica, njihova fiziološka aktivnost i sinteza mikotoksina. 

Sušenje zrna do 14% vlage treba obaviti u roku od 24-48 sati nakon berbe. Nakon sušenja treba izbjegavati skladištenje toplog zrna u hladna skladišta, jer će se pojaviti kondenzacija. Iz navedenih razloga, potrebno je ohladiti zrno nakon sušenja, a prije skladištenja. Obzirom na to da od ukupne poljoprivredne proizvodnje najveći dio pripada manjim proizvođačima, mogućnosti umjetnog sušenja kukuruza su male. Stoga se kukuruz uglavnom suši prirodnim putem i čuva u koševima ili različitim prilagođenim skladištima. U takvom uvjetima klipove treba pažljivo pregledati i odbaciti sve sa promjenjenom bojom (crvena, ružičasta, ljubičasta, bijela), ispucalim ili isklijalim zrnima, mehanički oštećene klipove, kao i dijelove nečistoće. Ovakav način sušenja je siguran samo ako je relativna vlažnost 55% do 75%, a temperatura 4 do 15 stupnjeva.  

 

Čuvanje zrna – upute za male proizvođače 


1. Osigurati ispravno higijensko stanje skladišta prije unošenja zrna i održavati higijenu tijekom skladištenja. Svi prostori za čuvanje moraju biti, prije unošenja zrna higijenski ispravni, a kasnije se moraju redovno kontrolirati uvjetima u njima; 
2. Obavezno odvojiti rod 2017. godine od prošlogodišnjeg roda; 
3. Ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do pojave kondenzacije; 
4. Spriječiti mehaničke povrede i oštećenja od insekata;
5. Skladišni prostor mora imati neometan protok zraka odnosno osigurano aktivno ili pasivno provjetravanje; 
6. Održavati odgovarajuću temperaturu u skladištu; temperatura i relativna vlažnost zraka u skladištima utječu i na sastav mikoflore zrna. Gljivice se u skladištu na temperaturi 5-10 stupnjeva razvijaju jako sporo, a na temperaturi iznad 20 stupnjeva jako brzo.

Potrebno je redovno pratiti pojavu truleži na klipu i zrnu i odbaciti bolesne klipove. Trulež klipa u oviisnosti od uzroka može biti različite boje - zelene, bijele, crne ili žarko crvene. 
Za sada ne postoje fungicidi koji su efikasni u sprječavanju razvoja gljivica na zrnu kukuruza za ljudsku upotrebu. Registrirano je nekoliko preparata, pod različitim imenom, na bazi organskih kiselina, kao što su propionska i izobuterna kiselina ili mješavine ovih kiselina. Ove kiseline ne odstranjuju ranije nastale mikotoksine na zrnu, ali mogu zaustaviti razvoj gljivica i tako daljnju biosintezu mikotoksina.

Silažu ne treba koristiti bez prethodno izvršene potpune fermentacije. 

PREPORUKE ZA SKLADIŠTARE 

Prije prijema zrnaste robe:


1. Provjeriti status i higijenu skladišta i okruženja, tj. silosnih prostora predviđenih za prijem zrnastih kultura, prijemnih koševa, svih transportera, sušare za zrnaste kulture, aspiracijskog sustava i prostorije za čuvanje uzoraka i izvršiti njihovo detaljno čišćenje (svako mjesto, sve mrtve kutove i udubljenja u koja zrnena masa može doći i ostati do novog čišćenja) i dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; izvršiti sanaciju građevinskih nedostataka u skladištu, tj. zatvaranje svih pukotina i otvora radi sprječavanja razvoja i pojave štetnika;

2. Provjeriti ispravnost uređaja za mjerenje temperature i provjetravanje zrnene mase kukuruza, putem aktivne ili kontrolirane ventilacije; 
3. Provjeriti ispravnost uređaja za primjenu fumiganata i kontaktnih insekticida s ciljem suzbijanja skladišnih insekata, kako bi se izbjegla nova oštećenja zrna kukuruza i potencijalni razvoj mikroorganizama.

Kod prijema zrnaste robe:


- Utvrditi pokazatelje kvalitete zrnaste robe; 
- Pripremiti zrnaste robu za skladištenje, tj. izvršiti njeno čišćenje, sušenje i razvrstvanje, te organizirati prijem ispravnog kukuruza u skladišta. 

Skladištenje kukuruza:

1. Pripremiti prijemna mesta, ako ih ima više, pokušati razvrstati kukuruz u odnosu na postotak vlage (vlaga se određuje brzim mjeračima);
2. Prečistiti kukuruz prije stavljanja u siloćelije; 
3. Obavezno odvojiti rod 2017. godine od prošlogodišnjeg roda; 
4. Ukoliko kukuruz ima vlagu iznad 15% obvezno osušiti; 
5. Nakon sušenja (ukoliko postoje uvjeti ohladiti kukuruz) i obavljati stalnu kontrolu vlažnosti, temperature i provjetrenosti, po potrebi vršiti aeraciju (eleviranje); 
6. Kukuruz držati na 14% vlage tijekom skladištenja, vizuelno pljesniv odbaciti; 
7. Dnevno mjeriti temperaturu na razini silosnih ćelija; 
8. Kontrolu parametara u silosu (sadržaj vode, pljesni) vršiti svaka 2 tjedna; 
9. Pratiti prisustvo skladišnih štetočina (insekata); 
10. Primjeniti dozvoljene fungicide u skladištu, koji djeluju preventivno na sprječavanje širenja gljivica i stvaranje novih žarišta;
11. Ukoliko u silosima ne postoje sušare a zrno ima povećanu vlagu i koristit će se za ishranu stoke, preporučljivo je konzervirati ga sredstvima za sprječavanje razvoja pljesni na bazi propionata i organskih kiselina;

12. Redovna kontrola na prisustvo pljesni i mikotoksina kod dužeg skladištenja – najvažnije pravilno uzorkovanje, preporuka po EU Direktivi EC/401/2006.

 

  • Avatar
    ministar 11. Listopad 2017. u 17:43 hvala bračo srbi...bez vas bih propali
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje