Donosimo vam...
Hrvatska na EU razini ima sve više zaštićenih autohtonih proizvoda koji svojom kvalitetom pronalaze put do zahtjevnih potrošača. Među njima se ističu med, maslinovo i bučino ulje, čija proizvodnja sve više raste, a udruženi proizvođači kroz EU fondove sve više ulažu u marketing, promociju, pronalaženje novih tržišta i tržišnih niša. Na koji način se još bolje organizirati i potaknuti na udruživanje, kako povećati kvalitetu i veće količine, tema je našeg novog specijala. Uz autohotne proizvode, Hrvatska je sve uspješnija i u Shemi školskog voća, povrća i mlijeka pomoću kojeg sve više školske djece konzumira svježe proizvode