Donosimo vam...
Hrvatska je postala veliki uvoznik mesa, posebice svinjskog, zbog čega su brojni proizvođači bili prisiljeni prestati proizvoditi. Rast uvoza mesa, posebno se dogodio nakon ulaska u EU i nakon što je Rusija uvela zabranu izvoza iz zemalja EU, zbog čega su ogromni viškovi mesa, stigli i do hrvatskog tržišta. Sve je to utjecalo na pad cijene za potrošače, ali je neizravno utjecalo i na pad domaće proizvodnje. Na tržištu se pojavio i problem sigurnosti mesa – često se događaju incidenti sa zdravstvenom ispravnošću što otvara pitanje jesmo li kao potrošači sigurni. Koliko je danas domaća industrija mesa i domaća proizvodnja važna da bi bili sigurni u ono što jedemo? Kako sačuvati proizvodnju i radna mjesta u primarnoj proizvodnji te kako najbolje promovirati domaću proizvodnju svih vrsta mesa tema je našeg specijala „Meso hrvatskih farmi“